• Ακολουθήστε με

Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας

Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης, μια πολύ σημαντική ανάγκη για τους πολίτες του Δήμου και ειδικά τους νέους του, βρίσκεται σε άμεση σχέση με την αξιοποίηση ευκαιριών στους τομείς του τουρισμού και της έρευνας.

Η καταπολέμηση της ανεργίας ασφαλώς δεν εξαρτάται κυρίως από τον Δήμο, μπορούν όμως να ληφθούν πρωτοβουλίες για τη δημιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και τη στήριξη των νέων αγροτών για τη δημιουργία σύγχρονων καθετοποιημένων επιχειρήσεων, που μπορούν να δώσουν νέες θέσεις εργασίας.

  • Στηρίζουμε τις νέες επιχειρήσεις και τους νέους αγρότες και στοχεύουμε στην προσέλκυση επενδύσεων στο Δήμο.
  • Αναβαθμίζουμε το αγροτικό γραφείο στον Δήμο με στόχο την ενημέρωση των νέων αγροτών και τη διασύνδεση με τις αγορές του εξωτερικού.
  • Στηρίζουμε τη συνεταιριστική ιδέα και προωθούμε δράσεις ενημέρωσης και αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών.
  • Ενθαρρύνουμε τη νεανική επιχειρηματικότητα και την αντιμετώπιση της ανεργίας, δημιουργώντας ένα περιβάλλον με υπηρεσίες ενημέρωσης και one stop shop, που θα διευκολύνει τους νέους επιχειρηματίες, θα παρέχει ενημέρωση για το νομοθετικό πλαίσιο, διευκολύνσεις και απαλλαγές σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες του Δήμου, συντονισμό σε ό,τι αφορά χρηματοδοτούμενα επενδυτικά προγράμματα.

Δημιουργούμε έναν νέο φορέα, ο οποίος θα ενώσει όλες τις παραγωγικές δυνάμεις της πόλης, σε έναν κοινό στόχο, τη διαρκή προσπάθεια για βελτίωση της ανάπτυξης στο Δήμο μας.

Στο Συμβούλιο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης θα συμμετέχουν όλοι οι αρμόδιοι φορείς, όπως τα Επιμελητήρια, η Ένωση Ξενοδόχων, το πανεπιστήμιο και άλλοι. Όλα τα θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα θα συζητούνται εκεί, σε έναν δημόσιο διάλογο όπου θα συμμετέχουν όλοι, χωρίς αποκλεισμούς.

Το Συμβούλιο θα έχει γνωμοδοτικό ρόλο και θα εισηγείται τις προτάσεις του στον Δήμαρχο. Θεωρούμε πρώτης προτεραιότητας τη σύσταση του Συμβουλίου, γι’ αυτό και θα είναι μία από τις πρώτες αποφάσεις του νέου Δημοτικού Συμβουλίου.

Χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα για να καταθέσετε τις δικές σας προτάσεις.

Προτάσεις

Εικόνα

Η πόλη μας δυστυχώς ερημοποιηται μερα με τη μερα!Η στασιμότητα αλλα και οικονομική παρακμή φαίνεται σε κάθε εμπορικό κατάστημα και επιχείρηση μαζικής εστίασης,που κλείνει το ένα μετά το άλλο στο κέντρο της πόλης ! Η νέα τοπική αυτοδιοίκηση θα πρεπει αρχικά να δουλέψει πάνω σ ένα οργανωμένο σχέδιο προβολής της πλουσιας πολιτιστικής +ιστορικής ταυτότητας της περιοχής μας, ώστε να γίνει η Λαμια πόλος έλξης για νέους επισκέπτες.Επισης η συνεργασία +το υψηλό αίσθημα αλληλεγγύης μεταξύ όλων των πολιτών είναι βασικές προϋποθέσεις για να προχωρήσει ο τόπος μας οικονομικά +πολιτισμικά!Η πλατφόρμα διαβούλευσης είναι ένα πρώτο βήμα προς αυτή τη κατεύθυνση!

Γράψε τη δική σου πρόταση