• Ακολουθήστε με

Υποδομές

Αθλητισμός (Υποδομές, Έργα)

Κατηγορία: 
Είναι απαραίτητο για το Δήμο μας να ολοκληρωθούν αθλητικές υποδομές που έχουν μείνει ανολοκλήρωτες και να κατασκευαστούν νέες, ώστε να υπάρξουν οι κατάλληλοι χώροι για την άθληση των πολιτών και ειδικά των νέων, αλλά και να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες αξιοποίησης. Προωθούμε την αποπεράτωση του...

Ύδρευση - Αποχέτευση

Κατηγορία: 
Τα ανεπαρκή αποχετευτικά δίκτυα στις περιοχές επέκτασης και στους περιαστικούς οικισμούς, είναι μια προτεραιότητα που οφείλει να αντιμετωπιστεί ώστε να μην υπάρχουν περιοχές με υποδομές διαφορετικών ταχυτήτων. Δρομολογούμε άμεσα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης, ώστε να βελτιωθεί η υπάρχουσα κατάσταση...

Αξιοποίηση Δημοτικών Κτηρίων- Χώρων

Κατηγορία: 
Με γνώμονα την ορθή χρήση του δημόσιου χώρου, την αξιοποίηση δημοτικών κτιρίων κι εγκαταλειμμένων ακινήτων, την εισαγωγή καινοτόμων κι ευέλικτων μεθοδολογιών, επαναπροσδιορίζουμε τον αστικό ιστό της πόλης δημιουργώντας νέα πρότυπα διαβίωσης. Αξιοποιούμε το χρηματοδοτικό εργαλείο της Ολοκληρωμένης...

Γεωργία - Αγροτικές Υποδομές

Κατηγορία: 
Υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις σε σύγχρονα μέσα άρδευσης για χιλιάδες στρέμματα, με αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους καλλιέργειας και τη σπατάλη νερού, ενώ η υπάρχουσα κατάσταση ευνοεί και την αύξηση των κουνουπιών στην περιοχή. Δρομολογούμε άμεσα έργα άρδευσης τόσο στα Δημοτικά Διαμερίσματα της...

Στρατόπεδο Τσαλτάκη

Κατηγορία: 
Ένα χρόνιο ζήτημα για τη Λαμία, η τύχη και η διαχείριση του στρατοπέδου Τσαλτάκη, πρέπει να βρει οριστική λύση με στόχο το συμφέρον των πολιτών της Λαμίας. Από τη δεκαετία του ’60 έχουν αρχίσει προσπάθειες για την παραχώρησή του στην πόλη, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν είχαν επιτυχία, με αποτέλεσμα το...

Γεωθερμία

Κατηγορία: 
Αξιοποίηση Γεωθερμικού Πεδίου Η γεωθερμική ενέργεια είναι μια ήπια και πρακτικά ανεξάντλητη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, η οποία αποτελεί φυσικό εγχώριο πλούτο και είναι δυνατό να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο σε τοπικό επίπεδο και να τονώσει την τοπική ανάπτυξη. Ο Δήμος Λαμιέων διαθέτει περιοχές με...
Εγγραφή στο Υποδομές