• Ακολουθήστε με

Διακυβέρνηση του Δήμου

Κατηγορία: 

Ο Δήμος οφείλει να είναι ανοιχτός για όλους τους πολίτες του. Να ακούει τα προβλήματα και τις απόψεις τους, αλλά να δέχεται την κριτική και να είναι ανοιχτός σε αυτή. Ο Δήμος χρειάζεται ένα σύγχρονο μοντέλο διακυβέρνησης, ανθρώπινο και αξιοκρατικό, χωρίς εκδηλώσεις αυταρχισμού.

  • Εντοπίζουμε  νέες πηγές χρηματοδότησης χωρίς να επιβαρύνουμε τους πολίτες.
  • Δημιουργούμε μια ανοιχτή επαφή των στελεχών του Δήμου με τους πολίτες, με συνεργασία, διάλογο, χωρίς έπαρση.
  • Δεσμευόμαστε για μια εξωστρεφή σχέση με τους δημότες, για μια διαρκή συνεργασία ώστε όχι μόνο να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα του Δήμου, αλλά να δημιουργήσουμε μαζί μια καλύτερη προοπτική για τον τόπο.
  • Ενισχύουμε το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου μέσα από την αναβάθμιση των κοινωνικών δομών του και την εξασφάλιση πρόσβασης ΑμεΑ, κινητικά και ψηφιακά σε όλες τις δομές του.
  • Αναδιοργανώνουμε τις δημοτικές υπηρεσίες, με σημεία εξυπηρέτησης στις Δημοτικές Κοινότητες.
  • Δίνουμε προτεραιότητα στη νέα γενιά και αλλάζουμε ταχύτητα στην αντιμετώπιση των θεμάτων της καθημερινότητας, με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.
  • Προωθούμε σύγχρονα μοντέλα διακυβέρνησης που εξασφαλίζουν την ενήμερη συμμετοχή του δημότη και δημιουργούν κοινή γνώση για μια πραγματικά συμμετοχική δημοκρατία της πόλης.

Χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα για να καταθέσετε τις δικές σας προτάσεις.

Προτάσεις

Εικόνα

Πολύ Σημαντικός παράγοντας για την ορθή λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι οι Επιτροπές, να λειτουργούν με πλήρη Σύνθεση και από Διαφορετικά πρόσωπα (να εξαιρούνται οι αντιδήμαρχοι από τις Προεδρίες των Επιτροπών) και να ανανεώνονται τακτικά και σύμφωνα με τις ανασυνθέσεις των Οργάνων, που τις αποτελούν. να γίνονται Τοπικά Δημοψηφίσματα, για όλα τα σοβαρά Εθνικά και Τοπικά ζητήματα, ώστε οι Πολίτες να Συμμετέχουν και το δε αποτέλεσμα του τοπικού δημοψηφίσματος να είναι δεσμευτικό για τη διεκδίκηση της δημοτικής αρχής.(<<Στο πλαίσιο του νόμου 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» και 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», ένας Δήμος δύναται να διεξάγει τοπικά δημοψήφισμα. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 216 του ν. 3463/2006, «Το τοπικό δημοψήφισμα διεξάγεται μετά από απόφαση του οικείου συμβουλίου, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα διεξαγωγής αυτού και προσδιορίζεται το ερώτημα που πρόκειται να τεθεί σε ψηφοφορία, η ημερομηνία διεξαγωγής του και το ύψος της δαπάνης που θα προκληθεί. Με την ίδια απόφαση το συμβούλιο ορίζει ειδική επιτροπή, η οποία αποτελείται από αιρετούς και υπαλλήλους, αρμόδια για την οργάνωση διεξαγωγής του δημοψηφίσματος>>) Και βέβαια οι

Εικόνα

Ένα θέμα που πρέπει να λυθεί...είναι η οργανωμένη πολυεπίπεδη διαβίωση των Ρομά...επίσης μια συνεχή υπηρεσιακή ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ αποτελεσματική προσπάθεια...θα συμβάλει ώστε μέσα από την ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥΣ ενημέρωση για τις υποχρεώσεις τους πέραν των δικαιωμάτων ως πολίτες του Δήμου...ώστε σταδιακά να εκλείψουν φαινόμενα παραβατικότητας... φαινόμενα που συναντώνται κυρίως λόγω απομάκρυνσης πολιτών από την κοινωνικοποίηση που γεννά καθοριστικά κατόπιν το αίσθημα ευθύνης του πολίτη απέναντι στα κοινά...ζώντας με κανόνες...διοίκησης...!!! Είναι πλέον αδιαμφισβήτητο δεδομένο και κοινωνικό φαινόμενο...η μη διευθέτηση χρόνιων παθογενειών...δρουν και συμβάλουν αρνητικά στον κυρίως ιστό και περιβάλλοντα χώρο της πόλης - του Δήμου...!!! Είναι μια κοινωνική πραγματικότητα που πρέπει να την προσεγγίσουμε με ρεαλισμό...και αποφασιστικότητα... !!! Ένα σοβαρό θέμα που πρέπει να ΕΠΙΜΈΝΟΥΜΕ...είναι η εκπαίδευση των μικρών παιδιών, η παιδεία θα είναι ο σπόρος για να βελτιωθούν πολλά κακώς κείμενα...που υφίστανται μέχρι σήμερα...!!! Όλα αυτά με όραμα την καλύτερη επόμενη ημέρα...!!!

Γράψε τη δική σου πρόταση